U bent hier: Home Disclaimer
  • Privazorg
  • Privazorg
  • Privazorg
  • Privazorg
  • Privazorg
  • Privazorg

Disclaimer

Ondanks dat PrivaZorg de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan PrivaZorg niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze steunpunten. PrivaZorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. PrivaZorg aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website van PrivaZorg kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door PrivaZorg worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. PrivaZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrivaZorg.
 

Snel hulp nodig?

PrivaZorg heeft een landelijk netwerk van steunpunten.
Elk steunpunt heeft een zorgcoördinator bij wie u kunt aankloppen met vragen over de thuiszorg in uw regio.

Voor de regio Utrecht en Groene Hart kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van deze regio:
PrivaZorg Utrecht en Groene Hart
T: 088 - 60 09 366

Voor andere steunpunten verwijzen wij u graag door naar de algemene website van PrivaZorg.
Klik hier voor een overzicht.
 

Copyright 2011 PrivaZorg Utrecht en Groene Hart  © | Dislaimer | Realisatie: W-bizz  | Webhosting: IDNO